Bostadshus

Öppna upp golvet i köket för att se vad som bär golvet.

Verandan görs om till öppen veranda med bänkar i sidorna?