Byggnader

Ytan på tomten, ej ytan runt FÖRRÅD inräknat, ca 10 000 m2.

  • Bostadshus
    Innebär den största utmaningen och får en egen (under)sida.

Ladugård
I stort sett i OK skick.
– måste lagas på nedsida mot väg. Trädet måste bort.
– vindskiva norra gaveln måste åtgärdas

Lada
Förmodligen billigare att laga än att riva. Utredes.

Carport+utedass
Rivas? Taket helt så strukturen för att hålla huset uppe är förmodligen OK och kan kanske användas för något syfte?

Hönshus
Allt trävirke tas bort, grunden får finnas kvar.

Förråd
Utredes.