El

Får ses över totalt. Bör finnas en modern elcentral med jordfelsbrytare.

Ett mål är att få bort kraftledningsstolpen som står på tomten.