Tomten med vägar m.m.

  • Väg 600 m
    Grusas upp. Kontakta Rolf Hallsten.
  • Skyltning
    Skylt “Skarbo 251” och 3,15 m stolprör beställes från Berlex.se. Beställt 2018-09-08.