VVS

Tar kontakt med Emil Nilsson för utredning av nuvarande anläggningar för brunnar, grävd och borrad, och avloppsanläggning.

Kontakta kommunen vilka kraven är.
2018-09-10: Varit i kontakt med Mika Thomasdotter, Vbg kommun, 0521-721271. Det finns inga föreläggande om krav på åtgärder. I händelse av t.ex. bygglovsansökan väcks frågan om godkänt avlopp och då kommer kontroll att ske att anläggningen uppfyller ställda krav. F.n. inga åtgärder.

Jag kontaktar Håkan Friberg i samband med ev. storröjning med grävmaskin.