Startsida

Skarbo_crop

Hemsidan har inga speciella ambitioner, mest att samla information om sådant som har skett eller är på gång. Ovan är en bild av bostadshuset i början av 1900-talet.

Därifrån går det vidare med en renovering under 1950-talet och sedan en modernisering någon gång under 1970-talet med nytt kök och nya moderna fönster.

2005 genomfördes en större renovering. Då blev hela byggnaden tilläggsisolerad, nya 3-glasfönster installerades och mycket på insidan, inklusive kök, moderniserades.