SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: DECEMBER

2020-12-31

Kort arbetsdag i dag, helt OK.
– Sattes samtliga OSB i köket.
– Hela badrummet täcktes med fuktskydd. Blir klart för sättning av kakel och klinkers från senast måndag 4 januari.2020-12-30


– Hämtade 25 gips-skivor och beställda ventilationshuv för avloppet.
– Golvet i badrummet är slipat runt brunnar och kanter, rengjort och primat som förberedelse för läggning av tätskiktet.
– Väggarna i köket är nu färdigisolerade och mycket av OSB och gips är satt.
– Har i dag från ByggHemma beställt:
* 30 kvm kakel
* 9 kvm klinkers
* 5,64 kvm klinkers (apparatrum)
* toa-stol Ifö Spira 6260

2020-12-29

– Elektrikerna varit på plats även i dag. Spänningssatt apparatrummet, monterat belysning i taket och spänningssatt belysning, vägguttag och speciellt anslutningen till kabeln för djupbrunnspumpen.
– Börjat koppla in i el-centralen.
– Den extra duschväggen i badrummet är monterad.
– Dörren till badrummet monterad.
– Tegelväggen bakom kaminen utökades något och är nu färdig.

2020-12-28

– Elektrikern på plats. Gjorde färdigt köket. Började se på inkoppling i el-centralen.
– Talade med Emil i flera omgångar. Emil får i uppgift att beställa det som behövs för vatten in:
* pump, valet föll på en 3-fas pump av fabrikat som Emil använt.
* 150 l hydrofortank i rostfritt
* slang
* diverse tillbehör
Inriktning är att beställda varor kommer inom några få dagar och Emil kommer och installerar i veckan.
– Jag målade hela apparatrummet en 1:a gång.
– En mur för kaminen murades upp i vardagsrummet.
– Material för fukttätning av badrummet inköpt, kommer att installeras i veckan.

2020-12-27

Låg aktivitet. Slipat de spacklade delarna av apparatrummet.

2020-12-26

Låg aktivitet. Spacklat färdigt apparatrummet.

2020-12-25

Spacklat tak och en första spackling av väggarna i apparatrummet.2020-12-24

Julafton, låg aktivitet.

2020-12-23

Fortsatt sättning av panelbrädor på östra gaveln.
Taket i badrummet gipsat.

2020-12-23

Fortsatt sättning av panelbrädor på östra gaveln.
Taket i badrummet gipsat.

2020-12-22

VVS-byggnaden är nu delad, i och med att väggen nu satts mellan apparatrummet och badrummet så är de rummen egna rum.
Apparatrummet satt med gips. Börjat spackla.
Badrummet färdigisolerat och väggarna satta med OSB.
Vardagsrummet färdigisolerat.

2020-12-21

Kopplade in pumpen igen. Volymen begränsad så värdet av mätningen kan diskuteras.
Snickarna inte på plats i dag.

2020-12-20

Provpumpat brunnen. Behöver pumpa djupare för att kunna dra några slutsatser om tillflöde. Mycket brunt vatten dom kommer.
Enligt rörmokaren ”Det är alltid brunt i nyborrade brunnar”. Jag får satsa på att det är nog OK och gå vidare.

2020-12-19

Gipsskivor sattes i taket i apparatrummet och OSB på väggarna.
Påbörjat att byta ut de panelbrädor som skarvats.


2020-12-18

Äntligen har de tre fordonen EKB145, DEN332 och GOD858, som varit registrerade på mig, förts över på ny ägare. Datum för ägarbytet 2020-12-16.

2020-12-17

Mellanväggen i VVS-rummet uppreglad.
Fortsatt sättning av gipsskivor i de södra rummen.

2020-12-16


– Har nu kommit så långt att det är aktuellt att börja sätta gips i rummen. Köpt en första omgång gipsskivor.
– Muren i köket lades igen och putsades upp.
– SV rummet klart med OSB.
– Taket i köket grundmålat.2020-12-15

Taken i båda de södra rummen målade.

2020-12-14

– Gunar hade med de första 6 undre fodren för fönstren. Jag har grundmålat
– Isolering med cellulosa-isolering av rum SO påbörjades och de första OSB-skivorna monterades


2020-12-13

Rörmokaren var på plats. Viktigt genomgång av hittills utförd installation och vad som återstår.
– värmegolvslangar till rummen längst bort från fördelarcentralen borde dragits under spånskivorna. En miss som är svår att åtgärda i efterhand. Ger merarbete med fräsning av spår i skivorna.
Elanslutningar/slangdragning VVS-rum
– 3-fas till grävda brunnen
– 3-fas till VP. Två faser till innedelen, en fas till utedelen
– slang i taket för matning till utedelen
– slang i taket för kabeln för tempgivaren
– slang i taket för dragning av el-matning till djuppborrsbrunnen

2020-12-12

– Glespanel satt i taket VVS-rummet.
– Målning av taken påbörjad.

2020-12-11

– VVS-rummet färdigisolerat i taket.
– Elektrikern gjorde färdigt de två rummen i söder.

2020-12-10


Foder sattes runt två fönster som en start. Fodren under fönstren får nytillverkas, inte samma mått som tidigare.
Gunar tar fram foder under fönster, tillverkas av 22 mm panelbrädor. 13 st. vilket inkluderar de åtta fönstren i 1:a våning och de fem fönstren under tak. För de gamla fönstren på 2:a våning, tre styck, tar vi fram senare.2020-12-09


Panelbrädor färdigsatta på VVS-huset.
Köpt 15 m 22 mm rör-i-rör för dragning till 2:a våningen.


2020-12-08

Dörren till apparatrummet sattes på plats.
Jag beställde cellulosaisolering; 70 kvm 70 mm, 12 kvm 95 mm. 
Sättning av panelbrädor runt VVS-huset påbörjades.

2020-12-07


– Elektrikern påbörjade installation av all el. Mycket funderande kring placering av el-centralen men till slut hamnade den i entré-hallen vid köket. Mycket slang att dra i olika riktningar och ibland behövs mer drastiska metoder för att skapa väg.
– Vattenavrinning (rännkrokar, rännor mm) kring VVS-huset monterades.
– Innertaken slipades färdiga.


2020-12-06

Tjärpapp lagd på västra delen av taket på badstugan och regling påbörjad.


2020-12-05

Skorstenen på bad- och tvättstugan omlagd och nu OK! Återstår att lägga tjärpapp, regla upp för tegelpannor och sätta vindskivor.


2020-12-04

Fortsatt regling av väggar.
Börjar se över hur prioriteringar ska göra i det fortsatta arbetet.

2020-12-03

– Brunnen trycktes. Operatören bedömde att borrhålet öppnade upp sig bra och det borde finnas vatten. Mätning av volym görs av rörmokaren, när det nu kan ske. Vattenkvalitet är naturligtvis fortfarande en öppen fråga.
Tekniskt: Brunnen pumpas helt full med vatten. En manschett sänks ner till 18 meter, pumpas upp så den sluter tätt. Därefter läggs det på ett tryck på vattnet tills det uppstår en öppning i någon kanal i berget. T.ex. i detta fall så vid 70 bar öppnade något upp sig och trycket sjönk snabbt till 30 bar vilket tydde på ett bra resultat. Det ger sig.
– Det valmade plåttaket på VVS-byggnaden lades helt klart!

2020-12-02


Plåtslagarna har lagt delar av taket.
Fick besked från Emil om placering av förstärkningar för infästning av ute-delen av VP.
Janne var här och plockade upp det skrot som jag burit fram. Tog även plåtskåpen på 332.
Ringde från ”spolbilen” och meddelade att han kommer någon gång nästa vecka och trycker brunnen.

2020-12-01

– Brunnsborrarna kom och borrade. Man borrade till 100 meter, vilket är maximalt, men hittade inget vatten. Återstår nu att göra en Tryckning vilket med stor sannolikhet ger vatten. Vilken vattenkvalitet det blir återstår att se.
Tryckningen sker förmodligen denna vecka.
– En tillfällig dörr sattes in i stället för den befintliga för att original-dörren skall vara tillgänglig för renovering.