SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: FEBRUARI 2021

2021-02-28

Fick ca 8 kvm parkettgolv att så småningom läggas i altan-hallen.
Har varit ensam under hela veckan gjort massor av småjobb som förberedelser för tapetsering.

2021-02-27

Begränsad aktivitet med allmänt spackling och slipning.

2021-02-26

Elektrikern gjorde färdigt! Kan återstå några detaljer längre fram, t.ex. för köket, men marginellt.
Elektrikerna gav extra rabatt på dataskåpet och det monterades.
Gårdsbelysning på hörnet mot köks-entrén monterades.
Hämtade fönstersalningar till samtliga åtta fönster.


2021-02-25

Begränsad aktivitet med allmänt spackling och slipning.

2021-02-24

Varit i kontakt med Emil, skjuter det framför sig.
Skivorna runt de två sidofönstren är på plats.

2021-02-23

Södra delen av västra gaveln blev klar. Knutbrädor sattes på plats.

2021-02-22

De två sidofönstren vid altan-entrén sattes på plats.
Började sätta upp skivor runt de två fönstren.

2021-02-21

Dörren till rum SO sattes på plats och justerades in med bra resultat.


2021-02-20

Hallen grundmålades färdigt.
Vardagsrummet täckmålades färdigt.

2021-02-19

Satte upp OSB och gips runt golvvärmefördelaren.
Taket i hallen grundmålades en första gång.

2021-02-18


Obekvämt, mycket snö och blött.
Startade upp den gamla jet-pumpen, med anslutning till grävda brunnen, som gick tills trycket var uppe i 4 bar.

2021-02-17

Obekvämt, mycket snö och vägar som yrde igen, plogning.
Utedelen till värmepumpen kopplades in. Fungerade inte fullt ut, återkommer.
De försökte få i gång jet-pumpen för den grävda brunnen, men problem, återkommer.
Vattenutkastare monterades.

2021-02-16

Kranen och avlopp för tvättmaskin/torktumlare sattes.
Vatten kopplades in från hydrofortanken i apparatrummet.


2021-02-15

De två sidofönstren för altan-entrén levererades.
Ena fönstret sattes dit provisoriskt.
I badrummet monterades blandare och duschstång och
kommod komplett med blandare.


2021-02-14

Var på IKEA och köpte kommod med tvättställ och blandare.
– blandare Voxnan 303.430.87
– kommod Hemnes 502.176.67
– tvättställ Odensvik 501.955.52

2021-02-13

Var på IKEA och köpte blandare och duschset.
– blandare Voxnan 209.933.51
– handdusch Voxnan 203.425.78

2021-02-12

Kallt, inga uteaktiviteter.
Slipa och spacklat i några rum nu när det är behaglig temperatur i alla rum.

2012-02-11

Kylan lägger sordin på verksamheten.
Temperaturen i rummen nu uppe i helt OK värden, runt 16 grader.
Satte upp målad ytterpanel över ingången till södra delen av carporten.

2021-02-10


Vattenrör drogs i badrummet.
Toalettstolen sattes på plats och kopplades in. Sitter längre ut från väggen än vad man egentligen önskar men accepteras.
Ute-delen till VP sattes på plats men kopplades inte in.

2021-02-09

Golvvärmen nu i drift och vi slipper fläktarna!
12 grader, för en dialog om att öka temperaturen. Avvaktar högre rumstemperatur innan jag börjar slutspackla.
Började grovstäda i olika rum. Började att slipa och se på detaljerna i rum SO som förberedelse för tapetsering.

2021-02-08

Äntligen startades golvvärmen upp! Systemet fylldes ”bakvägen”. I brist på vatten från brunnen, som fortfarande inte funkar, så körde jag dit vatten i dunkar och systemet fylldes på.

2021-02-07


Börjat sätta upp panelbrädor på västra gaveln.
En fjäder i dörrlåset i entré-dörren byttes ut.

2021-02-06

Satte upp vindpapp på del av västra gaveln.
Börjat sätta spikreglar på västra gaveln.
Fönstret i badrummet sattes på plats.


2021-02-05

Inne delen av värmepumpen sattes på plats.
Elektrikern satte ett motorskydd för en jetpump. Satte även upp brytare för inne delen av värmepumpen.
Varmvattenberedaren fylldes delvis med vatten från den grävda brunnen. Gick inte att få upp tillräckligt med vatten för att fylla både varmvattenberedaren och golvslingorna. Bedömdes saknas ca 100 liter.
Lyckades inte pumpa upp mer vatten från den grävda brunnen. Orsaken oklar. Fel på pumpen, ledningen frusen?
Det betyder att det inte blir golvvärme i huset nu.

2021-02-04

Fortsatt installation av VP med mycket rördragning.
Jetpumpen, som ska användas för att ta upp vatten från den grävda brunnen, är på plats.


2021-02-03

Efter flera turer beslutades att vi sätter en jet-pump för att få upp vatten från den grävda brunnen för att få vatten till golvvärmesystemet och starta golvvärmen.
Elektrikern kommer på fredag morgon installerar motorskydd och tryckknapp (?) för pumpen.
Installation av VP med anslutningar påbörjades.
Golvvärmesystemet tryckprovades utan problem.
2021-02-02

Rörmokarna äntligen på plats.
VP innerdelen levererades och sattes på plats.
Påbörjade arbetet med golvvärmefördelaren.
Gjorde i ordning sänkpump med slang och kabel men kan inte monteras ännu.
Gjordes fruktlösa försök att få bort plåtsilen i borrhålet.


2021-02-01


Fortsatt att sätta brädfodring på carporten. I stort sett klart. Återstår en del korta bitar över de blivande portarna och de kommer att målas innan uppsättning.