Skarbo 251 ombyggnadsprojekt

För att kunna hålla koll på vad som ska ske och och vad som skett behöver jag göra anteckningar. Jag gör det på hemsidan så att jag när som helst kan komma åt informationen.

– September 2020

– Oktober 2020

– November 2020

Tomtens omfattning som utkast.