SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: JULI 2021

 

2021-07-31

Kapade till och passade in fodren och satte dem på plats, allt utom det övre fodret, väntar på leverans. När alla delar finns tar jag ner dom och målar och gör sedan slutmontering.
Började monterade resterande panelbrädor under tak vid apparatrumutbyggnaden.

2021-07-30

Drevning, montering grön tätningstejp och tillpassning av foder runt de ”nya” fönstren på östra gaveln.
Monterade underplåtar/fönsterbleck.

2021-07-29

Hämtade fönstren, två Traryd 3-glas vridfönster för 700 kr styck. I perfekt skick.
Installerades på östra gaveln för att säkra att inte det regnar in genom de provisoriska tätningar med plast som vi haft en längre tid.
Satte dit fake-spröjs i form av en 10 cm remsa vertikalt med vit vävtejp. På håll ser det helt autentiskt ut.


2021-07-28

Köpt två fönster 11×14 på Blocket. Ska användas för att ersätta de fönster som satt på 2:a våning på östra gaveln och är under renovering.
Sätt upp yttre foder runt fönstret på västra gaveln.
Delvis röjt ur carporten.

2021-07-27

Köpt en glasruta från Uddevalla Glasmästeri för en av dörrarna till verandan.
Mätte upp antal meter golvlist. 56, 6 meter.

2021-07-26


Mycket på utsidan börjar bli klart så nu börjar arbetet med allmän uppröjning.
En resa till tippen rensade upp.
Fönstret på västra gaveln drevades och hela gaveln, bortsett från entré-utbyggnaden är gaveln i stort sett klar. Väntar på att fodren ska bli klara.


2021-07-25

Kom en med traktor och planerade ut gruset på gårdsplan.
Mer målning av väggar.


2021-07-24

Fortsatt målning av resterande omålade lockläkt.
Började sätta sidobräder för taket på entré-utbyggnaden.

2021-07-23

Resterande lockläkt sattes på västra gaveln.
Köpte 2×10 l Tinova VX. Har nu köpt säkert 100 l färg för målning utsida huset.

2021-07-22

Talat med kommunen om den översända dokumentation av installation av infiltrationsbädd. Rapporten verkar preliminärt OK. De återkommer efter semestern.
Målat färdigt västra gaveln med undantag för södra delen som är målad en första gång.
Lämnade material för tillverkning för komplettering av yttre foder kring fönster.

2021-07-21

Alla panelbrädor och lockläkt i mittre delen av västra gaveln är satt och målade en första gång.

2021-07-20

Köpte bräder, förhoppningsvis absolut sista omgången.
Köpte material till yttre foder för komplettering. 28×95.

2021-07-19

Fortsatt arbete med västra gaveln.
Monterade lockläkt över fönster och över verandan.

2021-07-18

Byggde en ställning för att komma åt att montera brädor m.m. på västra gaveln.
Fortsatt arbete med västra gaveln.


2021-07-17

Fullt fokus på montering av panelbrädor på västra gaveln. Ett getingbo håller tillbaka aktiviteterna i någon mån. Sprejat häftigt med insektsmedel.

2021-07-16

Fortsatt arbete med lockläkt på framsidan av huset.
Leverans av ett lass grus 0-16 och vägen österut förbi gaveln på ladugården grusades. Resterande grus lades i en hög framför carporten.

2021-07-15

Kompletteringssått övriga ytor.
Väl varmt för övrig verksamhet.

2021-07-14


Fortsatt arbete med panelbrädor och lockläkt.
Alla trädgårdsytor, skattning 3 500 kvm, sådda med gräsfrö!

2021-07-13

Infiltrationsbädden lades på plats!
Resten av trädgården, i huvudsak delen öster om huset, gjordes i ordning!
Även marken på baksidan (östra sidan) av ladugården gjordes i ordning.
Grävmaskinen drog hem för den här gången.

2021-07-12

Fortsatt att sätta lockläkt och yttre foder kring fönstren.
Börjat så gräs på de ytor som är klara.

2021-07-11

Mer segt arbete med panelbrädor och lockläkt runt fönster i NV.
Målat väggarna mot NV.

2021-07-10

Regn hela dagen.
Fortsatt arbete med lockläkt och yttre foder kring fönstren.

2021-07-09


Fortsatt arbete med uppsättning av panelbrädor, lockläkt och målning.
Beställde 60 kg gräsfrö typ Gräsfrö Siesta 20 kg Skånefrö från Veltra.

2021-07-08

Hela framsidan röjdes av med grävmaskin.
Nu återstår att komponera en levande trädgård med blommor, buskar m.m.
Ny väg lades från gårdsplan upp till huset. Markduk lades under, 36 kvm.
Högarna på innergården röjdes bort.2021-07-07

Bortröjning av material på framsidan av huset.
Mycket tid ägnades åt att på pappret planera av framsidan av huset.

2021-07-06

Norra sidan av apparatrummet fick lockläkt monterade och hela väggen målades.
Stora delar av trädgården på baksidan är färdigröjd.
Stubben framför framsidan av huset togs bort! För kraftig för att dela, för tung för att bära till skogs, väl mäktig att såga isär. Hela stubben bogserades till baksidan av ladugården.(Omvänd kronologi.)

2021-07-01

Fortsatt att sätta lockläkt och panelbrädor.
Börjat röja ur rum SV från material och golvmasonit.
Med hjälp av grävmaskin och dumpers kördes stubbar, stenar m.m.  upp i en håla i skogen.
Röjde upp markytan framför carporten.

2021-07-02

Grävmaskinen fortsatte att rensa upp bland högarna och gjorde i ordning marken på kilen vid infarten.

2021-07-03

Fyllde jord på västra gaveln och området kring apparatrummet gjordes i ordning och jord fylldes på.
Skrapade av mer än halva trädgården, ser lovande ut.
Satte tillbaks en sten som fallit ur muren ovanför jordkällaren.
Lagade avloppsröret som tidigare grävdes sönder.
Lade markrör för anslutning till takavloppet mot NO.

2021-07-04

Begränsad aktivitet.

2021-07-05

Komplett fönster sattes in i gavelrummet mot väster.
Vi satte in de två fönstren åt söder i verandan.
Ett av fönstren med färgade glas sattes mot väster i verandan.
Fodren sattes på två fönster i vardagsrummet.
Fortsatt röjning i trädgården mha grävmaskin.