Skarbo 261

Fastigheten inköptes 2017-04-19 av Gunda Björklund. Fastigheten har tidigare varit en jordbruksfastighet men hus med 3000 kvm tomt avstyckades från mark och skog 1979.
Bostadshuset är byggt 1856 och en del kallar det Daslandsstuga.


Resultatet så långt i augusti 2018.