Skarbo 260

Fastigheten inköptes 2017-04-12. Fastigheten har tidigare varit en jordbruksfastighet men hus med 4013 kvm tomt avstyckades från mark och skog 1979.
Bostadshuset är byggt 1856 och en del kallar det Daslandsstuga.