SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: OKTOBER 2022

2022-10-01

Klinkers lagd.


2022-10-06

Påbörjade installation av Radonett.

2022-10-07

Fullföljde installationen av Radonett plus kringliggande utrustning.

2022-10-09

Tapetserat färdigt.

2022-10-11

Talat med Christers Plåt. Återkom om en vecka eller två.

2022-10-14

All el i hallen installerad.

2022-10-15

Grävt ner markrör för avvattning av taket.
Trappen satt på plats.
Allmänt återställande av marken runt västra sidan av huset.

2022-10-23

Bad Henrik om offert på solceller för 251.

2022-10-24

Talade med Christers Plåt. Kommer hit nästa vecka.

2022-10-25

Installation av Radonett på 332 klar.

2022-10-26

Återupptagit byggnation 2:a våning. Ordnat till karmen på badrumsdörren.

2022-10-27

Börjat att se på fixa fönsterväggen i det östra gavelrummet.
Köpte ett vridfönster 11×14 avsett för det västra gavelrummet. Pris 500 kr.