SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: JUNI 2022

2022-06-01

2022-06-04

Dragit i kabel för laddstationen.
Grävt runt entrén för utbyggnaden.

2022-06-06

Beställt installation av laddstationen av Henrik.

2022-06-09

Gjutit första lagret av murblock runt entrén.

2022-06-11

Gjöt andra lagret med murblock.

2022-06-13

Sören hos Rör-Anders levererade diverse utrustning för radon och järnfiltrering.

2022-06-15

Installation av filter m.m. i apparatrummet

2022-06-16

I huvudsak allt för vattenrening installerat.

2022-06-19

Syll och de första reglarna satta.

2022-06-21

Takstolar satta.2022-06-23

Elektrikern installerade färdigt laddstationen.
Monterade även en rörelsegivare i carporten.

2022-06-25

Rivning och nyuppbyggnad av väggen där elcentralen sitter.

2022-06-27

Lagt råspont på den södra delen av taket.2022-06-28

Rörmokaren blev helt klar med installationen.
Lagt råspont på den norra delen av taket.

2022-06-29

Köpt ytterligare 6 råspont och en rulle plåtskydd.
Betalat fakturan för radon-installationen på 97 100 kr.
De ställbara sängarna har levererats.
Sängarna är ställda på plats.

2022-06-30

Lagt nästan hela taket med underlagsduk. Enbart kanten mot väggen lämnade kanske 15 cm.