SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: SEPTEMBER 2021

2021-09-23

Regn.
Planering för isolering av 2:a våning. Ett projekt på lite sikt.

2021-09-22

Målat södra sidan av ladan med rödfärg och börjar måla portarna.
Klippt gräset på framsidan. Gräset som såddes 14 juli har tagit sig bra.


2021-09-21

Börjat måla med rödfärg på södra långsidan av ladan.

2021-09-20

Satt upp yttre foder runt fönstret på NO kattvinden.
Målat ytterligare en port på norra sidan av ladan.

2021-09-19

Målade portar på ladan med svart lasyr.
Sågat till och målat yttre fodren runt fönstren för köks-entrén.

2021-09-18

Målat de mittre par-portarna på norra sidan av ladan med svart lasyr.

2021-09-17


Återresa från Tyskland.

2021-09-16

Tyskland.

2021-09-15

Målade portar på ladan med svart lasyr.
Resa till Tyskland.

2021-09-14

Sågade till lockläkten under vardagsrumsfönstret mot norr.
Målade portar på ladan med svart lasyr.

2021-09-13

Rensat upp överblivet material från reparation av avloppet nära brunnen.
Figursågat yttre undre foder för de tre smala fönstren. Målat fodren.
Figursågat till de yttre övre fodren till fönstren i köks-entrén. Målat.

2021-09-12

Återställt marken kring avloppsbrunnen.
Satt upp yttre foder kring de två Elit-fönstren på vinden mot norr.

2021-09-11

Farmartjänst var på plats och öppnade upp vid avloppsledningen med start från brunnen. Vi tog bort cementrören och skarvade i befintligt avloppsrör.
Har gjutit markröret mot brunnen.
Halmen från taket på ladan flyttades ut till vägen för att vara mer lättillgänglig vid senare borttransport.


2021-09-10

Blandade aktiviteter.

2021-09-09

Konstaterat tätt i avloppet. Centralen var på plats och högtrycksspolade.
Visade sig att det var mycket rötter i avloppsröret nära anslutningen till brunnen. Efter en stunds spolning tömdes ledningen helt.
Beställde grävning av Farmartjänst.
De två Elit-fönstren är nu installerade på vinden mot norr.

2021-09-08

Tagit upp hål för ventilation av utrymmet ovanför isoleringen i taket på apparatrummet. Hålet är mot vinden. Försett med aluminiumnät.
Tagit ner alla utanpåliggande elkablar som var under takfoten på ladugården.
Tagit bort fönstret i kattvinden i NO och flyttat det till mittfönstret i andra våning mot S.
Temporärt satt in 11×6 Elit-fönstret i kattvinden NO.
Fått meddelande från kommunen att uppehåll av soptömning upphör sista september. Har skickat in en elektronisk anmälan om att använda komposteringskärl.
Har fått rapport om tätt i avloppet.

2021-09-07

Mer målning med svart lasyr på dörrar till ladan och ladugården.
Målade även dörren till bad- och tvättstugan. Satte äntligen upp överliggarna på vindskivebrädorna.


2021-09-06

Utsidan av verandan klar så långt. Återstår mer detaljarbete som akryl i skarvar m.m. men tas allteftersom.
Fortsatt arbete med att hitta lämpliga stängnings- och låsanordningar för dubbeldörrarna i ladugården.


2021-09-05

Satt upp foder runt fönstren på norra gaveln av ladugården.
Målat ett flertal dörrar på ladan och ladugården med svart lasyr.2021-09-04

Verandan. Mer tidsödande detaljjobb med panelbrädor.

2021-09-03

Arbete med verandan. Ta fram och passa in och måla panelbrädor.
Satt upp foder för fönster på norra gaveln av ladugården.
Målat ytterkanten på fönstret med färgade glas och sitter till höger.

2021-09-02

Arbete med verandan. Ta fram och passa in panelbrädor.

2021-09-01


Arbete med verandan. Ta fram och passa in panelbrädor.