SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: NOVEMBER 2021

Skriver i fortsättning enbart när något väsentlig inträffar.

2021-11-02

Lantmäteriet: ”Underrättelse om avslutad förrättning skickad till sakägare enligt protokoll, byggnadsnämnden och länsstyrelsen. Svarstid senast 3 december”.

2021-11-05

De kompletta sidofönstren med glaskassetterna installerade i kattvindarna i östra gaveln.


2021-11-06

Fick hjälp att med traktor och skogskärra att släpa och lyfta ut skrot ur ladan.


2021-11-07

Självbindare, såmaskin, hövändare m.m. transporterades bort.


2021-11-21

Golvet i carporten belades med grus.
Farmartjänst var här och rensade ur det högra utrymmet i ladan och lade på grus. Rensade upp den norra sidan av ladan och lade allt tegel i en hög för senare åtgärd.
Grusade upp framför alla tre portarna på norra sidan av ladan.