SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: AUGUSTI 2022

2022-08-01

Målat en ny omgång med nio panelbrädor en första gång. Och brädorna över dörren.


2022-08-02

2022-08-03

332: Rivet väggen till apparatrummet.

2022-08-04

Målat ytterligare ett antal panelbrädor.

2022-08-05

Renovering av gavel på ladugården är genomförd! Även de saknade pannorna på långsidan mot öster har satts på plats. Allt på en dag!


Talat med plåtslagare Ingemar John Erik Fredriksson Härshult 1 Färgelanda. Ingemar återkommer.

2022-08-10

Satt ytterligare panelbrädor.
Börjat sätta OSB på innerväggen mot köket.

2022-08-17

Köpt fyra OSB-skivor plus diverse skruv m.m.
(Börjat att se på ombyggnaden för radon på 332.
Köpt primer och höjdmätarestickor. Yta för flytspackling 1,5 kvm).

2022-08-18

Elektrikern har satt dosor och dragit slang till spottarna i taket.

2022-08-19

(Köpt 10 takgips plus 3 säckar flytspackel för 332).

2022-08-20

Satt nästan hela taket med takgips.
Börjat sätta OSB.
(332: Flytspacklat den utökade golvytan i apparatrummet).

2022-08-29

Färdigspacklat i taket.
Börjat på den norra väggen, satt diverse reglar.

2022-08-30

Talat med Ingemar, plåtslagaren. Ca 20 timmar á 410 kr plus moms. Plåt 12,5 kvm á 400-500 kr. Kommer ”innan vintern”.
Målat taket en första gång.

2022-08-31

Taket färdigmålat.
Köpt 7 gipsskivor och diverse grejer för läggning av klinkers.
Mer än hälften av gipsskivorna nu på plats.