SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: AUGUSTI 2021

2021-08-27

Norra gaveln ladugården: Vindskivorna fixade och överdelen målad. Nederdelen målas snart.
Dubbeldörrar insatta i mellanförrådet (mellan car-porten och utedassen).
Dörren till ena utedasset sattes på plats och är målad. Andra dörren kräver en större insats, får leta upp några bräder med patina och byta.
Logdörrarna justerade så de fungerar obehindrat att öppna och stänga. Återstår en del målning.


2021-08-26

Påbörjat arbetet med iordningställande av norra gaveln på ladugården.
Målat huvuddelen av de tillkapade lockläkten.
Börjat ”klä” verandan med panelbrädor.

2021-08-25


Taket på ladan är helt färdiglagt, 300 kvm! Återstår en hel del målning men nu står ladan säkert.
Köpte bräder och plåt till vindskivorna på ladugården.
Börjat sätta ställningen på norra gaveln av ladugården.
De yttre dörrarna till verandan är satta på plats!
Båda färgade sidofönstren i verandan är satta på plats. Fönstren behöver åtgärdas vid tillfälle men kan då tas ner tillfälligt.


2021-08-24

Kört runt på de sådda ytorna och plockade pinnar och stenar, ett arbete som måste upprepas tills ytan kan klippas.
Alla plåtar på ladan nu på plats.
Målade vindskivebrädor till ladan.

2021-08-23


Köpte en GreenlineMaster 375.
Fortsatt arbete med taket på ladan.
Målade ett större antal lösa lockläkt.

2021-08-22

Köpte resterande 7 st. 45×70 för regling av taket.
Köpte mer 21×95 att användas för de dörrfoder som saknas. Satte dörren till rum SO på plats för att se om skur-klossar kan användas. Går inte, får sätta utan kloss.

2021-08-21

Kapat till och anpassat ett antal lockläkt till de dekorerade underbrädorna. Tidsödande men måste göras.
Fortsatt arbete med taket nu på den södra sidan av ladan.

2021-08-20

Hela norra sidan av taket på ladan lagt.
Byggnadsställningen flyttades till södra sidan av ladan.
Satte upp vindskiveplåtar till taket över köks-entrén.

2021-08-19

Köpt vindskivebrädor, 4st. 22×145, 3,0 m och 4 st. 22×145, 4,2 m, alla mellanstrukna.
Även köpt gängad stång 12 mm för att fixa takstolen.
Montering av plåt på norra sidan av ladan fortsätter.

2021-08-18

Visade sig att taket blir 6,1 meter vilket gör att vi använder takplåtar 3,5+3,0.
Jag hämtade resterande takplåtar hos Högsäter Plåt. Blir nu 3,5+3,0.
Ett ben på en takstol var i dåligt skick så den byts.

2021-08-17

Hämtat en del av plåt med tillbehör hos Högsäter Plåt, hämtar resten vid annat tillfälle.
Ösregn hela dagen men lettländarna, två man, kör på. Har börjat sätta reglar men salar upp vid varje takstol för att få rakt.

2021-08-16

Arbetet med byte att yttertak på ladan påbörjades.
Förfärligt mycket halm att ta hand om.
Bedömde att de befintliga reglarna är alldeles för ojämna att använda. Jag var på Byggmax och köpte 30 st. 45×70, 5,4 m.
Mitt förslag till förlängning av taket spolades eftersom logdörrarna kan ta i underkant tak.
Var på Byggmax och köpte 10 st.  45×145, 5,4 m som takfotsregel. Tryckimpregnerade.
Preliminärbokat 300 kvm tegelröd takplåt med tillbehör hos Högsäter Plåt.2021-08-15

Har börjat röja upp gräsmattorna från stenar och annat och klippt gräsmattor. Det sådda är på väg upp men är inte tillräckligt långt för att klippas.
Diverse övriga aktiviteter.

2021-08-14

Fler dörrfoder sattes på plats.
Diverse övriga aktiviteter.

2021-08-13

Gjorde i huvudsak färdigt bad- och tvättstugan. Återstår detaljer som målning och tätning kring skorstenen.
Planerade för omläggning av taket på ladan. Taket är nu, med tegelpannor, förlängt med 40 cm.
Fortsatte sätta dörrfoder.


2021-08-12

Satte upp lysrörsarmaturer i carporten.
Återupptog arbetet med taket på bad- och tvättstugan.
Fortsatte sätta dörrfoder.


2021-08-11

Målat färdigt delar av väggen mot söder.
Börjat sätta upp skurklossar och foder runt dörrarna.

2021-08-10

Satte upp de målade yttre fodren runt fönstren på 2:a våning möt öster.

2021-08-09

Kört Renault-hjulen och övrigt material till Skrot-Lasse. Han får Reanault:en gratis.
De kompletterande yttre fodren klara och hämtades.

2021-08-08

Målat färdigt dörren till köksingången plus en del allmän röjning.
Börjat fundera på hur 2:a våningen ska hanteras. Östra rummet ska göras möss-fritt och användas som kallförråd.
Överväger att använda en av de östra kattvindarna som frostfritt förråd. Vi har två fullisolerade fasta fönster 11×6 som kan användas.


2021-08-07

Blandade aktiviteter.

2021-08-06

Målat det mesta av köksingångsbyggnaden.

2021-08-05

Justerade in fodren runt fönster, satte fler spik där så behövdes.
Röjde ur östra rummet på 2:a våning.

2021-08-04

Tog bort en del tegel och halm på ladans tak för att exponera ”bärreglarna”. Det blir mycket halm!
Gjort färdigt alla panelbrädor och lockläkt över taket till apparatrummet.
En viss inflyttning påbörjad. En säng och lite utrustning ställdes in.
En första övernattning.
Satt upp samtliga foder runt fönstren på insidan. Återstår foder kring dörröppningarna.

2021-08-03


Överväger byte av tak på ladan. Taket uppmätt till 6,8×21,5 meter på varje sida.
Inget för vattenavrinning (rännor, stuprör m.m.) kommer att monteras och inget kondensskydd.
En förhoppning är att de horisontella ”bärreglarna” (kvistade slanor) är så raka/plana att de kan fungera som direkt underlag för plåten.
Får fundera på om teglet ska transporteras bort eller bilda grund på marken.
Talat med Högsäter Plåt. Finns olika möjligheter att kombinera olika längder så det blir 7 meter.

2021-08-02

Fortsatt arbete med panelbrädor och lockläkt under taket vid apparatrummet.

2021-08-01

Satt upp panelbrädor och lockläkt mellan taket på apparatrummet och under tak på huset, norra sidan. Tidsödande.
Tvättat köksingångsutbyggnaden inklusive ytterdörren.