SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: November2020-11-30

– Tre man på plats från början av dagen. Skrapning av innertaken påbörjat.
– Dörröppningen till badrummet upptagen till full storlek.
– Vind-duk satt runt hela VVS-byggnaden.


2020-11-29

En allmän genomgång internt om köket och specifikt placeringen av spis/häll. Skissat på att sätta spisen/hällen i hörnet vid muren.

2020-11-28

– Taket på VVS-byggnaden nu även belagd med tjärpapp. Nästa steg är att plåtslagaren lägger plåttaket. Förmodligen V49.
– Monterat trallbrädor 28×120 i golvet i veranda-entrén.


2020-11-27

– Taket i SV rummet lagat.
– SO rummet reglat fullt ut.
– Delar av köket reglat. Finns en del diskussionspunkter när det gäller muren mot skorstenen.
– Taket till VVS-rummet belagt med råspont.
– Plåtslagaren varit på plats och mätt upp taket.

2020-11-26


– VVS-byggnaden förbereddes för läggning av taket. Byggnadsställning monterad på alla sidor.
– Plåtslagaren kontaktad.
– Påbörjade lagning av taket i SV rummet.
– Gunar var med och vi kollade på vad som finns att göra med skorstenen på badstugan. Delen ovan tak läggs om/muras om. Jag köpte fem säckar murbruk.
– Taket i SV rummet diskuterades. Starkt förslag att det lagas.
– Sofia, Ekenäs, som är tänkt renovera de gamla fönstren och dörrarna, var på plats. Extra fokus på sidofönstren och dörren i veranda-entrén. Hon räknar på kostnaden för att renovera befintliga fönster som sedan kompletteras med en två-glas insats innanför för att få bättre isolering.
Alternativet, förordat av mig, är att köpa nya moderna 3-glasfönster i samma stil.
Dörren kan hon ta sig an i januari.

2020-11-25

Samtliga åtta fönster i 1:a våningen monterades.

2020-11-24

Beslutades att plåttaket på VVS-byggnaden ska vara rött, tegelrött om det finns.

2020-11-23

– Beställt:
* Dörr till apparatrummet 8×20, enkel utan fönster, högerhängd
* Fönster till badrummet 6×9, vridfönster, klarglas
– Alla åtta fönstren för nedervåningen är hämtade från Brålanda Snickeri.
– VVS-byggnaden färdigreglad.2020-11-22

Badstugan: Råsponten lagd färdig på taket. Återstår att lägga tjärpapp och läktning.

2020-11-20


Huvuddelen av reglarna för VVS-rummet är på plats. Det mesta av reglarna för det valmade taket är på plats.

2020-11-19

Inga snickare på plats i dag.
Var och hämtade ”allt” material till väggar och takstolar till VVS-byggnaden.
Hämtade också en hel del material för regling av rummen.

2020-11-18


– Arbete med uppregling av väggar i flera rum. Vardagsrummet klart.
– Beslutades att stänga öppningen/ta bort dörren mellan vardagsrum och syd-östra rummet. Karmen flyttas till öppningen mellan kök och syd-västra rummet.
– Arbetet med väggar till VVS-rummet påbörjas på fredag.

2020-11-17


– Farmartjänst var på plats och grävde igen kabeldikena. Blött och lerigt! Rensade också bort betongskrot runt grundplattan för VVS-rummet och la dit grus runt grunden.
– Började se på utformning av väggar och tak för VVS-rummet. Inriktning takhöjd (innertak) 230 cm, takvinkel 14 grader, dubbelfalsat plåttak. Dörr till apparatrummet 8×20. Öppen fråga är fönster i badrummet.
– Regling av väggarna i vardagsrummet påbörjat.

2020-11-16

– Golvet till VVS-byggnaden gjöts färdigt. Ca 50 st. 25 kg-säckar blandades i tombola. Hade varit svårt att komma till med betong-bil.
– Golvet i hallen, ca 9 kvm, är under färdigställande.
– Röjning av väggarna i vardagsrummet påbörjades. Tretex och ett tunnare lager av isolering tas bort.

2020-11-15

Fortfarande småblött väder men ytterligare några råspont sattes på taket till badstugan.

2020-11-14

Karmar för fönster under tak och de spetsiga fönstren på östra gaveln togs in i verkstad och slipades och målades.

2020-11-13

– Började dagen med att gjuta kanten runt VVS-byggnaden.
– Golvet i hallen bröts upp och läggning av bärreglar påbörjades.
– Samtliga 300 golvvärmeplåtar hämtades från BT.
– Inköp av takfärg och reglar för att börja göra iordning taken och regla upp väggarna i alla rum.

2020-11-11

– Varit och hämtat 60 meter Uponor 17 mm slang och slanghållare, typ lister som trycks in i frigolit.
– Golvvärmeslang lagd i badrummet.
– Internt beslut om att golvvärmefördelaren sätts på norra väggen, nära öppningen till köket. Dimension på fördelarskåpet B800xH750xD90.
Ev. reglar vi upp hela norra vägen till 90 mm för att integrera skåpet i väggen. Går att ställa något framför luckan.
– Internt beslut att placera ”vår” el-central i köksentrén till vänster om Vattenfalls el-central.

2020-11-10

Fortsatt arbete med läggning av golv i vardagsrum och kök.

2020-11-09

– Frågor kring val av rätt modell av värmeplåtar och golvvärmeslang. Spåren i golvvärmespånskivorna, beställda och delvis levererade, är för 17 mm slang medan de leverantörer som var aktuella bara har 16 mm plåtar och slang. Efter rundringning var det klart att det inte går att blanda 16 och 17 mm slang, plåtar och golvskivor.
Beslutades att köpa värmeplåtar från BT och slang från Rinkaby Rör.
Jag beställde 300 värmeplåtar av BT.
– Beställde luft/vatten-värmepump av Emil. På Emils inrådan är det variant med vatten som medium mellan inne- och uteenheten.
– Vattenfall var på plats. Kopplade in markledningen och en av stolparna togs bort. Stolpe mellan hus och ladugård tar vi själva ner.
– Elektrikern var på plats och kopplade ladugårdens el-central direkt mot el-centralen i huset.
– Var hos BT och köpte bl.a. en hel armeringsmatta och tog med den första pallen med spårade golvvärmespånskivor.

2020-11-08

Intern genomgång av badrummet. Beslutades att flytta toaletten 20 cm närmare väggen. Innebär en del arbete med att bygga om i grunden.

2020-11-07

Elkabel från bostadshuset till el-central i ladugården är dragen i gul 50 mm slang. TP-kabel dragen i samma rör mellan ladugården och carporten.

2020-11-06


– Arbetet med färdigställande av VVS-huset går vidare. L-element och frigolit utplacerade.
– Påbörjat att täta trossbotten med trossbottenskivor och täta runt kanterna. Rummet i syd-ost klart, vardagsrummet påbörjat.
– Har hämtat isolering 195 mm till syd-östra rummet.
– Rivet yttre taket på badstugan och påbörjat läggning av råspont på taket.
– Har varit i kontakt med Marcus och beställt borrning av brunn för dricksvatten.

2020-11-05

– Beslutades slutligt om layouten för badrummet. Alla rör för avloppet monterades och förbereddes för montering av sido/L-elementen.
– Ytan för golvvärme räknades fram till 82,7 kvm.
Jag beställde golvvärmespånskivor  avsedda för 17 mm rör.

2020-11-04


– Grävdes diken för el-kablar, både för Vattenfall och egen försörjning till ladugården och carporten.
Efter mycket regn var marken blöt och hela marken på framsidan av huset blev nästan oframkomlig.
– Vattenfall var på plats och grävde sin del av sträckan och kabel lades in.
– Vi la även in kablar, el och närverkskabel, mellan huset och carporten.
– Mycket diskussion om en strategi för golvvärme och rördragning. Beslutades att satsa på spårade golvärmespånskivor.
Skickade en förfrågan till BT om de kan leverera.

2020-11-03

– Regling av vardagsrummet blev klar.
– Letterna hade med sig en 1,8 ton grävmaskin. Startade med att lägga ner dräneringsslang och att ansluta utloppet från takränna till markrör.
Fyllde på grus runt VVS-byggnaden.
– Stämde av med Henrik om hur kabeln ska grävas ner. Helst 60 cm men grundare måste accepteras beroende av grundförhållandena.
– Emil, Lane Rör, var på plats och layout, dragning av ledningar för golvvärme och vatten, placering av fördelarcentral m.m. diskuterades. Sju förbrukare till centralen.
– Layouten i badrummet diskuterades internt och fastställdes.
– Vattenfall anlände med grävmaskin inför nästa dags grävning av kabel.
2020-11-02

– Var på Brålanda Trä och köpte resterande reglar m.m. till vardagsrumsgolvet plus dräneringsslang för att läggas runt delar av huset.
– Arbetet fortsatte med golvet i vardagsrummet. Sättning av reglar nästan klart.
– Satte upp belysning,  två lysrör, i den högra logen i ladugården.

2020-11-01

Rev en del av taket på bad- och tvättstugan.

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-G6CRB21EMH"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-G6CRB21EMH');
</script>