SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: JUNI 2021

2021-06-08

I stort sett hela imkanalinstallationen gjordes. Rör/slangdragning upp på vinden och montering av kåpan på taket. 
Några av de återstående salningarna för dörrar monterades.


2021-06-07

Målat gaveln och lockläkt. Avbrutet pga regn.

2021-06-06

Mer lockläkt och målning.

2021-06-05

Gjort färdigt vattplåt och foder runt de övre fönstren på södra långsidan.
Målat mer på gaveln.

2021-06-04

Mer målning, stegar upp och ner, högt.

2021-06-03

Fortsatt arbete med att finna väg för imkanalen
Målning av lockläkt.

2021-06-02

Beställt delar för installation av imkanal för köksfläkten.
Förberett utrymmet över köket där imkanal-röret kommer upp.
Satt upp lockläkt på nästan halva gaveln. Målade gaveln längst åt öster.
Gjort färdigt nedre delen av verandan med panelbrädor och lockläkt samt målat.

2021-06-01


Fortsatt arbete med iordningställande av brädfodringen av verandan. Målning.