SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: JUNI 2021

2021-06-30

Fortsatt att sätta läkt och måla på väggar runt apparatrummet och norra väggen.
Påbörjat att köra bort högar med bl.a. stubbar och lägga i ”kodammen”.


2021-06-29

Målat NO väggen och även under tak.
Börjat måla norra väggen på apparatrummet men bromsad pga getingar.

2021-06-28

Satt läkten på östra väggen av apparatrummet.
Städat ur rum SV. Golvmasoniten kvar tills vidare.

2021-06-27

Målat färdigt västra väggen av apparatrummet.
En första målning av östra väggen av apparatrummet.
Lagt teglet på västra halvan av taket på bad- och tvättstugan.

2021-06-26

Sätt upp knutbrädor på NO hörnet av apparatrummet. Samtliga knutbrädor runt hela huset nu på plats.

2021-06-25

Satte upp knutbrädor på NV hörnet av apparatrummet och målat västra väggen.

2021-06-24

Inte mycket aktivitet, får skyllas på midsommaraktiviter.

2021-06-23

Hämtade 100 st. lockläkt typ hatt, L 540.
Satte upp alla långa läkt på hela södra långväggen.
Satt ihop golvsockel på diskbänkssidan och monterat tillfälligt.

2021-06-22

IKEA:s servicepartner var på plats och bytte ut fläktmotorn. Lite mindre ”brum” men kunde vara bättre.
Fick offert på lockläkt, typ hatt.
Gunar var på plats. Kommer förmodligen en man från lettländarna nästa vecka.

2021-06-21

Satte golvsocklar under hela skåpsraden mot väster.
Satte provisoriskt fönsterkarmen i västra gavelrummet.

2021-06-20


Satt upp lockläkt under fönstren på östra gaveln.
Satt upp brädorna under taket på södra långsidan.
Skrapat och målat karmen för fönstret på västra gaveln. Läktat upp runt fönsteröppningen.

2021-06-19

Resterande tapet i vardagsrummet satt.
Resterande parkett i vardagsrummet lagd.
Både vardagsrummet och rum SO är helt rensat från material och golvskivor, klara för inflyttning.2021-06-18

Spacklat den modifierade ytan ovanför anslutningen till kaminen.
Börjar röja ur flera rum och fördela material till olika platser.

2021-06-17

Diverse spackling, målning och sättning av lockläkt.

2021-06-16

Målat lockläkten som ska sitta under fönstren på östra gaveln.
Slipat och spacklat på väggen ovanför där kaminen ska stå.

2021-06-15

Jag avvaktade inte rapporten utan började fixa det som sotaren pekade på.
Tog bort och ändrade på några ställen, bl.a. på väggen ovanför kaminen där OSB och regel togs bort och ersattes av gips.
Krävs spackling/slipning i omgångar för att återställa väggen.

2021-06-14

Sotaren var på plats och kollade förutsättningar för att kunna använda kaminen. Kärvt. Trä för nära skorstenen på tre ställen. Avvaktar sotarens rapport, sedan kan vi se på att hoppa över något.

2021-06-13

Målade hela södra långsidan under tak.
Samtliga inre foder är nu inoljade.

2021-06-12

Började måla under taket på södra långsidan.
Målning av de inre fodren påbörjades. Målas med linoljefärg så det tat några dagar.

2021-06-11

Gjorde i ordning lockläkten under de tre fönstren på östra gaveln.

2021-06-10

Felanmält fläkten hos IKEA.
Målat färdigt gaveln.

2021-06-09


De sista salningarna sattes på plats och limmades.
Avluftningen för avloppet installerades.
Jag satte köksfläkten på plats. Kraftigt brum, inte acceptabelt.

2021-06-08

I stort sett hela imkanalinstallationen gjordes. Rör/slangdragning upp på vinden och montering av kåpan på taket. 
Några av de återstående salningarna för dörrar monterades.


2021-06-07

Målat gaveln och lockläkt. Avbrutet pga regn.

2021-06-06

Mer lockläkt och målning.

2021-06-05

Gjort färdigt vattplåt och foder runt de övre fönstren på södra långsidan.
Målat mer på gaveln.

2021-06-04

Mer målning, stegar upp och ner, högt.

2021-06-03

Fortsatt arbete med att finna väg för imkanalen
Målning av lockläkt.

2021-06-02

Beställt delar för installation av imkanal för köksfläkten.
Förberett utrymmet över köket där imkanal-röret kommer upp.
Satt upp lockläkt på nästan halva gaveln. Målade gaveln längst åt öster.
Gjort färdigt nedre delen av verandan med panelbrädor och lockläkt samt målat.

2021-06-01


Fortsatt arbete med iordningställande av brädfodringen av verandan. Målning.