SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: OKTOBER 2021

2021-10-01

Lantmäteriförrättning genomfördes i ett miserabelt väder. Bedöms bli administrativt klar om två till tre veckor.
För övrigt inga aktiviteter.


2021-10-02

Börjat med isolering av ena kattvinden. Satt stödläkt för masonit för luftning under yttertak.
Regn.

2021-10-03

Tagit fram ram för de två mindre fönstren vid kattvindarna mot öster.

2021-10-04

Fortsatt arbete med förberedelser för fönstren till kattvindarna.
Börjat sätta upp masonit för luftning mot taket.
Börjat regla väggen mot öster.
Begärt offert från Br. Carlssons Glasmästeri på de två fönsterkassetterna till kattvindarna.

2021-10-05

Fått offert från Br. Carlssons Glasmästeri. För högt, lägger ner. Går vidare med interglas.se.
Fortsatt arbete med kattvinden.

2021-10-06

Beställt två kassetter från Interglas.se.
Fortsatt arbete med kattvinden.
Fixat en ”pall” för att minska det första steget på trappan upp till andra våning.

2021-10-07 – 2021-10-31

Kontinuerligt arbete med inredning insida veranda, röjning i lokaler, köra överblivet material till tippen o.s.v. Är också beroende av väder.
Allmänt förbättringsarbete.