SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: september

2020-09-30

Allt tegel kastades av taket på södra sidan och ströläkt/bärläkt och gammal tjärpapp tas bort. Besvärande stort behov av reparation av taket som består av bräder på takstolar. Bräder byttes och speciellt i nederkant av taket.
Hämtade 750 meter läkt på Brålanda Trä.


2020-09-29

– Gunnar var på plats och vi bestämde att vi river yttersta ytan på taket och sätter oljehärdad masonit på de bräder som ligger på takstolarna. Vi valde masonit då det förmodligen är för ojämnt underlag för tjärpapp.
– Vi kollade på golven. Rum i syd-ost är öppnat så det fixas vid regn, innearbete. Golvet i vardagsrummet är fortfarande ett frågetecken. Vi öppnar upp en liten yta och försöker få en uppfattning om hur det är med isolering. Öppna och lägga om 30 kvm verkar jobbigt.
– En stor leverans av material med spikreglar, grundmålade panelbrädor och omålade brädor för att vid senare tillfälle renovera carporten.
– Jag beställde och hämtade 155 skivor masonit hos Brålanda Trä.
– Kontaktade HF som kom med en vagn att användas för att kasta i tegelpannor från taket.
– Fått en offert från Vattenfall för borttagning av luftledning och nedgrävning av ny kabel från Vattenfalls första stolpe och in till el-central som placeras på bostadshuset. Kostnad 16 250 kr (inkl. moms). Då ingår kabel hela vägen till bostadshuset och grävning till första stolpen.
– Fått ansökning/anmälan från Vänersborgs kommun om avloppsanläggningen. Fyller i och skickar in.

2020-09-28

– Tagit bort bokningen av besiktning av grävda brunnen.
– Lettland-Gunnar: Kommer kvalificerad snickare i morgon bitti, tisdag.
– Ringt Vänersborgs kommun om avloppet. Samuel Seliger.
Fått mail om avloppet med karta (som inte sa mycket) och en ansöknings/anmälanblankett för avlopp.
– Lagt en beställning på panelbrädor m.m. Kommer med lastbil på tisdag.
– Panelat av på baksidan på nordöstra delen och vindduk uppsatt.
– Pannan kom äntligen ut och lastades på skrotbilen.
– Janne körde femte och sista lasset med riktigt skrot. Kommer tillbaka vid tillfälle för att plocka upp diverse material som batterier, oljor m.m.
– Diskuterades vad vi gör med rivningsvirket på östra sidan av ladugården. Janne återkommer vid senare tillfälle och drar ner virket till åkerskanten/gränsen för eldning.

Nu åkte pannan ut. Vägde “ton” så hjälp behövdes. Spisen ute sedan tidigare.

2020-09-27

– AA var här och såg på hela bygget. Fick med sig exempel på inner- och ytterfoder av den typ som är original från husets byggnation. Undersöker om han kan ta fram sådana lister och återkommer om ett par veckor.
-Gjordes en stor insats för att montera den nya startmotorn i den stora traktorn. Fick skära ur i frontlastarens ena arm och därefter sattes det på plattor vid sidan om som förstärkning.
-Hämtning av mer skrot, bl.a. ringvältar, stor harv och såmaskin.
-Eldat upp allt material framför huset.

The unstoppable. Andra skulle tvekat men här finns lösning på alla problem.

2020-09-26

– HF var på plats. Kan rensa hela trädgården från stubbar och ris. Får försöka hitta ett sätt att bli av med stubbarna, tippa i skogen är enklast. Om ca en månad.
– HF föreslår jag ska glömma den grävda brunnen. Ligger för nära åker som gödslas och kan komma att ligga i nivå under avloppsanläggningen.
– Vi talade även om utbyggnad av VVS-byggnaden. Mitt förslag nu är 0,4 m västerut, 1,2 m norrut. Inga speciella problem. Kantelement, makadam, grus, gjutning med tombola.
– För borttransport av tegel kan HF köra dit en kärra eller sin dumper som man kastar direkt i.
– Har eldat upp det mesta av rivningsvirket.

2020-09-25

– Fundamentet till verandan gjordes klar. Nästa steg är att sätta hörnstolparna så vi kan ta bort hjälpstöttorna. Efter det får verandaprojektet vila tills mer tid finns.
– Pannan i köket togs bort.
– Alla skåp, utom diskbänksskåpet tills vidare, och garderober togs bort.
– Syd-västra delen av framsidan blev så klar att vindduk har satts upp. Återstår att fixa delen över verandan.

Grunden för verandan är nu delvis omgjuten och nya stockar är nu lagda på grunden. Nu återstår att sätta dit hörnstolparna för att staga upp taket. Golvet ska läggas men sedan får verandan komma i andra hand.
Syd-västra delen är nu täckt med vindduk. Några stockar byttes ut då de utsatts för fukt och var inte i så skick.

2020-09-24

– Ewert tog med en av ringvältarna och en axel från en tröska med hem, minskade något på mängden ”skrot”.
– Flera bitar stockar byttes ut då de var fuktskadade.
– Fortsatt allmän röjning runt huset.

2020-09-23

– Fortsatt röjning av skrot. Janne var på plats med sin lastbil och diverse skrot lastades. På toppen ställdes som avslutning den sista av flera självbindare vi hittat.

– Letterna blev i princip klara med att laga det stora hålet i ladugården. Det saknas några panelbrädor som jag målar och de blir klara till helgen.

– De byggde också nya dörrar till den vänstra ingången till ladugården. Bra att bli av med de stora, och numera, hängande portar som fanns tidigare.
,

Den sista självbindare går på sista resan. Janne är uppe och kollar så att allt har förutsättningar att hänga med på resan till skroten.
De nya dörrarna monteras.2020-09-22

– Arbetet med gaveln mot öster fortskrider. Altandörr och fönster borttagna och öppningen för de tre fönstren i första våning är inmätta och iordningställda. All gammal panel på hela gaveln borttagen och hela gaveln inklädd med vind-duk.

– Grunden för entrén till verandan är delvis omgjuten och lagad.

– Den lilla Nuffield:n lämnade gården efter att ha funnits där i över 50 år. Ewert tar hand om traktorn, den är i goda händer.

– Fortsatt röjning bland skrotet. Ytterligare ett lass gick till någon skrothandlare. Några maskiner innehöll för mycket trä, inte populärt bland skrothandlare, och bl.a. ett tröskverk eldades upp.

Gårdens lilla traktor, en Nuffield, lämnade gården efter mer än 50 år.
Grunden till entrén för verandan fick delvis gjutas om.
Skrothandlare tar inte emot om det finns för mycket trä tillsammans med skrotet så enklaste sättet att bli av med trä är att elda upp det.


2020-09-21

– De två Lettländarna anlände och har nu börjat på huset. Märkbara förändringar redan första dagen.

– Tecknat försäkring på hus och ladugård. Länsförsäkringar.

– Beställde ytterligare 5 fönster 11×13. Tidigare beslutat att byta samtliga åtta fönster i första våningen.


2020-09-19 – 2020-09-20

– Ansökan om uppehåll av sophämtning och slamtömning inskickad. Ansökan gäller t.o.m. 2021-09-30.

– Skotning (transport av träd/ris) pågick under helgen och är nu avslutat. Stor visuell förändring, trädgården är nu att ta sig runt i.

– Fortsatt röjning och städning, i huvudsak i ladugården. Ett lass till tippen i Vänersborg.

2020-09-18

– Talat med Magnus Eriksson, Vänersborgs Tank & Miljö. Renspolning och fyllning med rent vatten i brunnen. Kostnad 4 500 + moms. Kan ev. tillkomma makadam. Värt ett försök. Så snart trädgården är rensad från träd så beställer jag. Gör sedan en mätning av kapaciteten.

– Martin (brunnsborrning) kom på besök för att se på ev. brunnsborrning. Lämnade prisuppgifter. Dilemmat är att det sannolikt blir mycket järn/mangan i vattnet och kan kräva rätt kraftfull filtrering. Vi avvaktar resultatet av genomgången av den grävda brunnen.

– Resterande skrot från skogen kördes ut bl.a. frysbox, tvättmaskiner och fyra badkar.

2020-09-17

– Transporterat ut skrot i form av vagn, plogar, harvar m.m.

– Stora traktorns motor är fixad m.a.p. ventiler. Startmotor beställd. Den stora traktorn överföres till Magnus och den lilla till Ewert.

– Beslutades att byta samtliga fönster i 1:a våning. 2-luftfönster enligt som det var tidigare men med skillnaden att de får måtten 11×13 men tidigare 11×14 med hänsyn till avstånd till golv.

Verkar finnas hur många “maskiner” som helst. Här syns axlarna till en vagn som vi tog ur skogen.
Är några år men funkar.


2020-09-16

– Borttransport av bilen i skogen.

– Hämtat nästan allt skrot längst inne i skogen. Återstår några tvättmaskiner, frysbox och ett antal badkar som vi senare tar med ATV:n och timmerkärran.

– Det var flera experter som lade ner flera timmar för att få igång den större av traktorerna. Gick till slut igång men det återstår ändå en del att göra för att få den användbar. Tveksamt om startmotorn fungerar och en ventil är förmodligen lös.

– Påbörjat tömning av ladan uppe i skogen.

– Emil, Lane Rör, var på besök och vi diskuterade vattenförsörjning och uppvärmning. Emil var helt inne på att satsa på den befintliga grävda brunnen. Anlita någon att tömma, tvätta och täta brunnen. Enligt flera utsagor är vattnet i brunnen bra.
Kan övervägas att lägga en dränering på ovansida brunnen (marken lutar) för att undvika att ytvatten når brunnen.
Angående kapacitet får man helt enkelt efter tömning mäta hur fort den fylls. Rekommenderade att sätta dit en 300 l hydrofortank för backup, brunnen fylls under natten.
Angående att få plats med all utrustning så var tipset att bygga en enklare utbyggnad på befintliga VVS-utbyggnad. Där placeras hydrofortank och vattenpump. Mer angeläget att få pumpen ”ur huset” då den är ganska högljudd. Utrymmet måste vara frostfritt.
Sammantaget ger det tillräcklig plats för inne-enheten för luft/vatten-värmepumpen. Den yttre värmepumpen kan förslagsvis hängas på en vägg på VVS-utbyggnaden.

– Lettland-Gunnar meddelar att två medarbetare kommer på måndag.

Definitivt sista resan.


2020-09-15

– Borttransport av de tre registrerade bilarna.

– Förrådet mellan carporten och utedassen tömdes helt från metallskrot. Oändliga mängder taggtråd.

Två lysrörsarmaturer (LED) inköpta. Kommer att monteras i vänstra logen i ladugården.

Det gäller att hitta personal som är rätt för uppgiften och jag tycker jag lyckades rätt väl. Här fanns inga problem, allt löstes tillfredsställande.

 

Ett av Holgers favoritobjekt, han lade ner mycket tid på detta fordon.

 

Duetten hade sin fasta plats strax utanför de senaste 15 åren.

 

Detta fordon kom in i Holgers liv på senare år, första moderna bil han ägde under decennierna. Råkade tyvärr ut för en incident som kraftigt sänkte värdet.

2020-09-14

Efter en regnig helg med en del städning så startade måndagen med diverse inköp av byggmaterial och planeringsarbete.
– Jag fick dokumenten för de fem fordon som står på gårdsplan. Dokumenten postades för ägarbyte.
– På eftermiddagen kom Janne med sin 13 ton Atle av äldre årsmodell för att starta uppröjning och insamling av skrot. Diverse gamla maskiner drogs ut ur ladugården.

En gammal kvarn tas ut.
En självbindare av okänd årsmodell på sista resan.
Ett tröskverk. Lite problematisk eftersom det är mer trä än järn. Det är järnskrotet som är av intresse.

2020-09-11

– Kopplat in en byggcentral i bostadshuset. Tagit ur säkringar för allt utom vattenpump och spis.
– Installerat elcentral insida vägg ladugård mitt för Vattenfalls stolpe. Kablarna in till olika förbrukare i ladugården är kvar men bortkopplade från yttre elcentral.
– Fastigheten var säkrad för 20A, ändras till 16A.
– Eluttag installerat i gästrummet 2:a våning.
– Talat med TH om att se på hur man kan göra vissa ombyggnadsarbeten i bostadshuset, speciellt VVS-delen. Han kommer någon gång under V38.

 

 

Elcentral insida vägg i ladugården


2020-09-10

– Arbete med södra väggen till rummet i syd-ost. Klätt med vindduk, spikreglar och börjat sätta panelbrädor. En del arbete med att kompensera de inte helt oväntade ojämnheterna i väggen. Fönsteröppningar inplastade i väntan på fönstren.
– Gaveln mot öster: Det mesta av panelbrädor borttagna och de flesta fönstren med karmar urtagna. Presenning uppsatt för skydda mot regn i helgen.
Påbörjat uppsättning av byggnadsställning.
– Elen åter inkopplad. Dödsboet hade stängt ner matningen från Vattenfall.
Avtalet för el ligger nu på mig. Valde avtal med rörligt pris.

2020-09-09

– Målat 110 m panelbrädor avsedda för kommande reparation av östra sidan av ladugården.

– Brutet upp golvet i syd-östra rummet. Oacceptabelt lite isolering/sågspån och otätt så får göra om golvet. Verkade jobbigt först men ser en förhållandevis enkel lösning. Bärlinorna ligger så lågt att jag ställer 45×220 ovanpå. Får antagligen jacka ur något för att få ner överkant reglar på rätt nivå, nivån på golvet i närliggande rum. Bärlinorna ligger i våg i alla riktningar, bra jobbat för mer än kanske 150 år sedan!
Suger upp all sågspån med grovdammsugare, ska vara fritt från organiskt material i trossbotten.

Uppbrutna golvet i rummet i SO.
Panelbrädor 21×170 målade med röd slamfärg.


2020-09-08

– Vägen är nu färdig ända fram till bostadshuset. Byggd med full bärighet för tunga fordon.
– Pågående arbete med att ta ut samtliga fönster, original från 1880-talet, för att rädda dessa innan mer hårdföra byggarbetare tar sig an huset nästa vecka.

Väg in på gårdsplan. Fick även grusat fram till “carporten”.

2020-09-07

– Tre fönster 11×13, 2-luft, sidohängda, beställda hos Brålanda Snickeri. Pris 16 500 kr.
– Vägen påbörjad.
– Elektriker Henrik varit och kollat på en del el-arbeten. Överenskommet om byggcentral i huset och en ny undercentral i ladugården där enbart de aktiva förbrukarna kopplas. Mycket som slutar i ihopatejpade brytare och ojordade uttag och de ansluts inte. Jag sätter upp en OSB-skiva på insida vägg i ladan som underlag för elcentralen.
Diskuterades även nergrävning av kabel från 1:a stolpen efter transformatorn, Henrik kollar procedurfrågor med Vattenfall.
– Elof var på plats. Gick igenom vidare åtgärder för verandan. Samtliga nedmonterade delar sparas. En del är OK medan andra delar får göras om.

Vägen in till huset påbörjad. Ett antal lass 0-90.
Kulvertering av dike/bäck från skogen.
Kulvertering av dike/bäck med anslutning mot brunns till täckdikningssystemet.
Samtliga bärande delar i fronten till verandan borttagna. Återstår att fixa grunden, får laga vissa bitar med bruk, och byta regel i framkant.

2020-09-06

Skotning stor del av dagen tills skotaren krånglade. Återstår träd och ris i trädgården.

2020-09-05

Ragnar Hallsten har varit med och gått igenom byggnader för att se om där finns något material, i första hand av kulturhistoriskt intresse. Vi hittade en gammal kvarn i bra skick. Jag lovade att se till att den kommer till Ragnars museum.

En skotare har börjat samla ihop stockar och ris på området mellan ladan och vägen.
I morgon kommer stockar och ris från trädgården köras till samma uppläggningsplats.

2020-09-04

Haft möte med Gunnar, Lettlands-gruppen i Nättjebacka. Två man kommer början V38 för att ta sig an diverse projekt varav det största är byte av panel på huset. Just nu bestämt för väggarna mot väster/syd/öster.


Beslutat om byte av fönster mot söder och hörnfönstret mot SO.
Sidohängt, 2-luft, 11×13.

– Byte panel utsida
– Ta bort mittre utfart på ladugården. Material i form av reglar och bräder finns på plats.
– Måla och läkta norra gaveln på carporten (nyetablerad benämning).
– Riva södra änden på byggnaden (som blir carport).
– Byta vindskivor på södra änden av ladugården. Gaveln målas, oklart vilken typ färg som kan användas. Förmodligen inte genomgående slamfärg, får då använda oljealkyd.

2020-08-30

Gått igenom med berörda om färger på panel, foder m.m.

Tagit ner träd för den nya infarten.

Konstaterades att det finns inget vindskydd under panelen på i huvudsak hela huset. All panel byts!

2020-08-29

Överenskommelse med Richard om infartsväg. Ingår grävning, rör för kulvertering och grus.

Hämtat en hel uppsättning med byggnadsställning hos Janne.

Talat med elektrikern som kommer i kommande vecka.

Tomtens omfattning som utkast.