SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: JANUARI 2023

2023-01-01

Isolerat nästan hela väggen åt väster i västra gavelrummet.
Satt vindavledare i taket på södra kattvinden.