SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: JANUARI 2023

2023-01-01

Isolerat nästan hela väggen åt väster i västra gavelrummet.
Satt vindavledare i taket på södra kattvinden.

2023-01-02

Satt upp frigolitvindavvisarna i taket på södra kattvinden.

2023-01-03

Börjat täcka frigolitvindavvisarna med vindduk.

2023-01-14

Satte in fönster i SV kattvinden.

2023-01-16

Satte in fönster i SO kattvind.

2023-01-18

Justerade fönstret. Drevade fönstret på utsidan och satte på grön tape.
Reglat mesta delen av SÖ kattvinden.
Städade rent rummet.

2023-01-19

Satt upp reglarna, 45×120, i taket i SÖ kattvinden.

2023-01-20

Reglat färdigt SÖ kattvinden.

2023-01-21

Reglat upp i taket med 45×120 i SV kattvinden.
Reglat det mesta på väggarna i SV kattvinden.

2023-01-22

Satt alla tre reglarna i taket i SV kattvind.
Ytterväggen mot väster i kattvinden SV är nu reglad.

2023-01-31

Sätter OSB utefter väggarna.