Smedja Skarbo

 

Gårdssmedja

Smedjan tillhör gården Skarbo 1:5 (m.fl.), Frändefors församling, Vänersborgs kommun.

Smedjan är förmodligen byggd i slutet av 1800-talet, jag har inga säkra uppgifter.

Dimensionerna är 4,5 m (bredd gavel) X 5,8 m. Huset är byggt på en stengrund, det står i princip på berget, bärande stomme av stockar, ytterväggar bräder. Taket är belagt med enkupigt tegel.

Kommentar: För kanske 30 år sedan renoverades byggnaden. Taket var då skadat och skorstenen hade delvis fallit in. Delar av taket var så skadat att en av de bärande stockarna i taket fick bytas och hela taket lades om med nya bräder.

Övre delen av eldstaden plockades i samband med renoveringen ner och sannolikt finns samtliga stenar kvar. De ligger staplade vid sidan om eldstaden. De yttre stenarna i skorstenen ligger staplade utanför smedjan.

Bälgen, för att föra syre till elden, ser intakt ut. Den är dock inte testad och några detaljer till spjäll m.m. behöver ses över.

En del verktyg och överblivna smidda detaljer finns kvar i smedjan. Där finns också det självklara smidesstädet plus några andra hjälpmedel.

En murare, Per-Anders Jansson, var och tittade på smedjan ungefär mitten oktober 2007 för att göra en bedömning av tidsåtgång och om förutsättningar fanns för att bygga upp skorstensmuren. Detta var fullt möjligt och jag skulle återkomma om jag fick bidrag för renoveringen.

Länsstyrelsen avböjde min ansökan och smedjan har ännu inte åtgärdats m.a.p. skorstensmuren. Smedjan är i övrigt i gott skick med tätt tak.