Plantering 2014

2014-04-16 levererade Södra 3 040 granplantor och ett planteringsrör. Jag fick låna en hålpipa av Södra för att två lag skulle kunna plantera samtidigt.
Plantorna var Södraplantan, 3,67 kr styck + moms.
Planteringsröret Pottiputki, 1 165 kr + moms.

Huvuddelen av plantorna sattes på de avverkade områdena, en del på den uppröjda delen på mossen och resterande som kompletteringsplantering utefter Tjärtake-vägen.

plantutrustStart plantering_140418