Skarbo 332

Bilden är sannolikt från början av 1900-talet och visar hur huset byggdes upp. Mer information än så om uppstarten har vi inte.