SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: JULI 2022

2022-07-01

Lagt resten av underlagsduken på taket. Alltså kanten mot väggen.
Börjat riva det gamla taket.

2022-07-05

Köpt två reglar 45×195 5,4 meter. Avsedda bl.a. för entré-dörren.
Beslutades att ytterdörren får måtten 100×210 och fönstret blir 60 brett.

2022-07-06

Samtliga stående reglar monterade.2022-07-07

Öppnade en bit av golvet. Hittade en ståldurk. Oklart hur golvet ser ut under.

2022-07-08

Köpte vindskyddsduk och byggfolie.

2022-07-09

Rivet hela den gamla strukturen och även golvet.
Fick hjälp av Andreassons med att ta bort överflödig betong.


2022-07-10

Köpt 3 st. 45×220, 540 långa, på Hornbach.
Börjat sätta golvreglarna.


2022-07-13

Lagt i isolering och lagt färdigt nästa alla golvskivor.

2022-07-14

Lagt färdigt golvskivorna (golvspån).
Börjat stabilisera den norra väggen, den med alla el. Sätter även upp reglar för OSB/gips för den delen som nu saknar vägg.
Satt en 33 cm bred remsa tjärpapp 4 cm ner på muren.


2022-07-15

Satt upp vindduk runt om. Satt spikläkten.

2022-07-16

Lagt i isolering runt om.
Satt i dörren provisoriskt.


2022-07-17

Satt igen en del öppningar med OSB.

2022-07-18

Isolerat delar av den norra väggen.
Satt upp vindduk i den öppna delen längst upp under taket.

2022-07-19

Satt plast på väggarna.
Sågat fler panelbrädor.

2022-07-21

DeWalt gräsklippare levererad.
Börjar sätta plast och ströläkt i taket.

2022-07-22

Isolerat halva taket i entrén.

2022-07-23

Köpte 2 balar 145-isolering på Hornbach.

2022-07-24

Hela innertaket är isolerat. Satt reglar på insidan.
Flyttat en bokhylla från 332 till 251.

2022-07-26

Sågat upp totalt 26 panelbrädor, 25×170, av de osågade brädor som fanns i ladugården.

2022-07-27

Slutkapat ett antal av panelbrädorna som förberedelse inför målning.

2022-07-28

Ingen byggnation i dag. Varit på konsert med Rammstein på Ullevi.


Rammstein live

2022-07-29

Målat runt/under taket en första gång.
Målat nio panelbrädor en första gång.

2022-07-30

Målat färdigt runt/under taket.
Målat färdigt nio panelbrädor.

2022-07-31

Satt panelbrädorna mot söder. Återstår brädorna över dörren.