Byte tak Förråd

Taket på förrådet var väldigt ojämnt och var tegelbelagt på ena sidan, den andra sidan hade fått ett plåttak många år tidigare.
All plåt köptes hos Högsäter Plåt.