Byte tak Lillstugan

LS_tak_1Under våren 2013 startade jag byte av ytterbeläggning, teglet, på taket på sidobyggnaden, benämnd lillstugan. Teglet på södra sidan var OK men på norra sidan var teglet i dåligt skick förmodligen beroende på nedfall från de träd som delvis hänger över taket. Speciellt takfoten var i dåligt skick, mycket beroende på en olämplig avslutning för avrinning från taket. Helt nytt tegel lades, ett engboberat tegel från Monier, Nortegel Antracit. Detta är samma typ av tegel som tidigare lagts på bostadshuset. Befintlig papp var i bra skick men jag lade ändå ny papp ovanpå. Bärläkten är genomgående 25×50. Nedersta läkten är genomgående 45×45. För att täta vid övergången mellan taken med olika vinklar använde jag vindskiveplåt. Ett dilemma att passa ihop plåtarna för att få säker tätning. Runt skorstenen fanns pålskoning som jag var tvungen att kapa i nederkant eftersom det nya teglet (enkupigt) blir avgjort högre än det tidigare tvåkupiga. För att slippa ta dit plåtslagare och göra en ny skoning valde jag att använda Wakaflex. En plåtslagare rekommenderade det och det gav ett bra intryck vid monteringen så jag hoppas på att det håller även på sikt.