Bygdevandring i Skarbo 2022-05-01

Ordförande Jan Larsson hälsade alla välkomna.
33 personer hade mött upp till vandringen som startade vid Skarbo 251 i ett behagligt vandringsväder.

Hans Skarholm berättade kortfattat om hur Skarbo hade förändrats från 1781 och fram till i dag. Beskrivningen utgick från lagaskiftes-kartor från 1781, 1822 och 1848. Beskrevs hur genomförandet av laga skifte förändrade Skarbo genom åren. Sänkningen av Hästefjorden 1846 förändrade förhållandena för de boende och möjliggjorde byggnation av den nya landsvägen i slutet av 1800-talet som förbättrade kommunikationerna.

Ragnhild Hallsten berättade historiken för fastigheten Skarbo 260, Berget, även benämnt ”Stålbergs”.

Vi gick sedan vidare till fastigheten Skarbo 251, även benämnt ”Yngves, Hjalmars, Holgers”, beroende på vilken tidsperiod man vill beskriva. Ove Johansson, som under sin barndom/ungdom växte upp på gården, berättade om hur det var växa upp i Skarbo.
Det berättades en del anekdoter om Hjalmar som gick bort 1962.
Holger Andersson köpte gården 1965 och var den siste som bedrev jordbruk på gården.Vi gick förbi och kikade in i den gamla bad- och tvättstugan som på sin tid användes av Hjalmar. Det som är av speciellt intresse är det stora träbadkaret.


Vi gick sedan vidare till tomten där Dahlbergs bodde runt sekelskiftet.
På tomten kan man fortfarande se grunderna till de olika byggnader som då fanns på tomten. Bl.a. finns den välbevarade källaren med inristningen 1910.
Dahlbergs bodde här fram till 1920 då de flyttade till ett nybyggt hus nära landsvägen.

Vi gick sedan förbi den källa där Hjalmar under tragiska omständigheter drunknade 1962.Som sista utflyktsställe gick vi till Skarbo-Änga där vi välkomnades av de nuvarande ägarna. Ragnhild berättade om de som bott på Änga och deras öden.


Vi avslutade vår vandring med en kaffepaus på tomten till Änga.