Tillbyggnad entré Skarbo 332

Utbyggnad från befintlig grund med 1,3 meter.

Arbetet med grunden. Grävning gjordes av Håkan Friberg och ansvarig för sättning av grunden var Peter Johansson.

inga bilder hittades

En del stök med att koppla avloppet.

inga bilder hittades

Elof byggde entrétaket.

inga bilder hittades

Dagvattenavlopp

inga bilder hittades

Samtliga bilder